Lichtmeesters en draken staan klaar om je bij je Weg en taak te helpen

Open je voor de Meesters en Draken van het Witte Licht
De onderstaande Meesters werken met de kosmische witte Straal van universele Liefde
auteur Joke ElZiam Nootebos

 
Mensen en geascendeerde Meesters met dezelfde resonantie zijn deel van een heel netwerk (team) dat hen bekrachtigd in de Bovenwereld zowel als op aarde. Soms bewust voelbaar en kenbaar, soms niet. Geregeld bezoeken aardse meesters elkaar in hun hoger dimensionale lichamen in de droom en Bovenwereld als ze behoren tot hetzelfde team (en dezelfde (over)zielengroep). Tip; stem je af op dit netwerk van Bewustzijn en Liefde. Je voelt je dan sterker, minder alleen, je innerlijk groei verdiept zich en je Lichtwerk wordt zeer krachtig.

Soorten teams

Messiasteam
Als je vanuit je hart en ziel mensen en de aarde wilt helpen neem je automatisch deel aan het Messias-team. Bij botsingen en pijn kan je hart desondanks nog sluiten omdat je ego nog niet verlicht is.


Melchizedek
Als je vanuit je Essentie en Meesterschap mensen en de aarde helpt neem je automatisch deel aan het Melchizedek-team. (Dit vraagt verdere innerlijke ontwikkeling en gaat voorbij je functioneren vanuit je hart en ziel) Je hebt veel gezuiverd. Projectie- e.a. klein zelf-gedrag, verminderen. Lichtwesen tinctuur Melchizedek en Krachtplaatstinctuur Merlin-Merlina kunnen ondersteunen.


Sananda - team
Als je vanuit belichaamde, multidimensionale Liefde-Waarheid mensen en de aarde helpt neem je automatisch deel aan het Sananda-team. Krachtplaatstinctuur Kristallijnen wezen, Lichtwesen tinctuur Christus en de Sananda obsidiaan hanger-set kunnen dit proces ondersteunen.


Sananda - Drakenrijders team
Als je een Ingewijde Meester bent geworden die door de schaduw heen opnieuw geboren is, is je onbewuste gezuiverd. Als multidimensionale (Draken) Krachten uit de Aarde en Kosmos in jouw lichaam eenheid vinden en je zenuwstelsel deze Kracht kan genereren om mens en aarde te helpen, ben je automatisch een berijder van de zwart-witte Jezus/Sananda Draak en deel van de Mighty-Ones (meer uitleg in workshop Kosmisch Vuur2). Het hoger dimensionale Licht werkt dan door je heen ook in de meest duale omstandigheden, je gaat als mens niet meer "dicht" bij tegenstand en bent nooit meer slechts je kleine zelf. Donker en licht "kleven" niet meer.


Het Elohim Centre is het wereld-power-point voor de zuivering van het persoonlijke en collectief onbewuste en DNA, hetgeen nodig is voor volledige verlichting.
Persoonlijke sessies, workshops en zelfrealisatie-participatie gaan bij het Elohim Centre van "God tot bot". Van het kleine zelf tot het grote multidimensionale Zelf tot en met verlichting.
Na diepgaande ontwikkeling en zuivering wordt de mens een wandelende Krachtplaats of vortex die tot diep in de aarde en de bovenwereld reikt. Ook in haar/zijn eigen omgeving ontstaan dan dergelijke Lichtvortexen als spiralende zuilen van Licht die woon- en werkplekken "verheffen" en dimensiesluiers opheffen. Op deze wijze is ook de Elohim Krachtplaats ontstaat. Deze functioneert momenteel op begin 7de dimensie in de stof.


Universele Taak Sananda Drakenrijders
Als de kosmische Draak zonder de aarde Draak regeert ontstaan grote (geest, kennis en scheppings) Krachten die ook kunnen overheersen. Dogma's kunnen het gevolg zijn, patriarchaal leiderschap in organisatie en gezin, eigen mening telt alleen, onderdrukking van een heel volk, beperkende religie, onderdrukking van verbondenheid en mededogen, strijd tussen het mannelijk en vrouwelijke. (oude Egyptische cultuur, toestand tot nog toe bij de meerderheid op aarde)


Als de aardse Draken zonder eenheid met de kosmische Draken regeren, ontstaan ongecontroleerde chaos, natuurrampen, klimaatverschuiving en grote wetenschappers of leiders die (soms met goede bedoelingen) natuur, het weer, de galactische zones of anderen beïnvloeden voor eigen land, organisatie, gezin of gewin. Rellen, plunderen en (seksuele) verslavingen ontstaan (onbewust) onder lagere astrale beïnvloeding. Dit zijn negatieve krachten, die ook aangestuurd worden vanuit de galactische sferen, die ons richten op het aardse zonder wij-verantwoordelijkheid, hogere integriteit, eenheidsdenken en universele Liefde-Bewustzijn. ( toestand tot nog toe op aarde)

 

Sananda Drakenrijders, brengen automatisch in zichzelf en voor de wereld, de Kosmische en Aardse Krachten bijeen en in harmonie. Zij zijn daarmee de zuilen van Licht die de wereld nodig heeft om uit de negatieve spiraal te komen, ook zonder dat ze iets doen. Zij heffen de oude tijd en oude aarderasters op. Niet altijd herkennen zij bewust hun kosmische en planetaire Taak hierin. Als enorm krachtige healer werken zij met de kosmische, multidimensionale en aardse elementale en kundalini Krachten; de Draken. Vaak zonder dat zij het weten. De eenheidskrachten drukken zich uit door ogen, stem, hart en handen en kunnen in elke ontmoeting of (energie)werk, plaatsvinden. Drakenrijders functioneren als universeel kanaal voor Moeder Aarde en de Bovenwereld-Liefde.


Sekinah team
Als Messias-, Melchizedek- en Sananda-teamlid, ben je voortdurend in eenheid met de Bovenwereld, hoger bewustzijn, hogere sensitiviteit en de hogere integriteit.
Als je ik-gevoel oplost in het transpersoonlijke, verlichte " Ik-Ben" overstijg je de mind, de controle, het (spiritueel) om jezelf draaien en de dualiteit. Je Ik-Ben met Melchizedek, Pillar of Light of Sananda Bewustzijn, manifesteert zich niet alleen in je hoger zelf, maar ontwikkelt zich ook in je dagelijks gevoel, gedrag, onbewuste, innerlijk kind en lichaam. Zelfoordeel, zelfverloochening of schuldgevoel worden niet meer gevoed en verdwijnen. (is mind) Ook eigen mensen en wensen gaan niet langer vóór. Net als eigen meningen. Innerlijke Waarheid en de universele Belangen worden gehoorzaamd boven persoonlijke en eigen groepsbelangen. Je leven en belangstelling draaien niet langer om jezelf en eigen team maar om verbonden goedheid en een groter geheel. Je leeft in eenvoud, met een open hart, in overgave en het hier en nu. Je luistert naar de hogere Wijsheid van Sekinah in je organisme, bent in rust en vrede, sterk geaard en in eenheid. In je dagelijks gedrag is ook altijd de Geestelijke wereld aanwezig. Je wordt een warme, open ruimte voor anderen nu je ervaringen, hoofd en gevoel niet langer gevuld zijn met jezelf. Zo word je deel van het Sekinah-team. Zachte, universele liefde, oorspronkelijke wijsheid, goedheid, openheid, onschuld en je ware natuur stralen uit over anderen, de natuur en de aarde.


Alleen dit universele Zijn en de vrouwelijke verbonden, zelfloze goedheid van de Sekinah in jou, zullen, zo gauw er genoeg Sananda-Sekinah Ontwaakten zijn, zorgen voor een wereldomslag naar vrede en welzijn. Door deze laatste inwijdingsstap naar overgave zul je, samen met anderen die de non-duale Sekinah belichamen, van onschatbare waarde voor de aarde zijn. De puurheid en waarde van Sekinah wordt slechts door enkele aardse meesters herkend. Toch is zij van grotere waarde dan al het intellect, de leidinggevende posities en spirituele (ego)zoekers bij elkaar. Als Sananda en Sekinah samen komen in de Mens vindt ook het universele Heilige Huwelijk plaats tussen het mannelijke en vrouwelijke. Tussen Bewustzijn en Liefde, tussen Zijn en manifesteren.

Ondersteunende (Sekinah e.a.) kristallen of tincturen

De nieuwe aarde en jouw Taak


Beltane
Dit is diepste oorsprong van het Beltane feest en de workshop waar de mannelijke en vrouwelijke vereniging werd en wordt gevierd voor het welzijn en de vruchtbaarheid van mens, vee en gewas. De bezoekers Krachttuin bij het Elohim Centre en de tinctuur dragen de energie van dit Heilig Huwelijk en de tweelingstraal-verbinding van het Ik-Ben lichaam en brengen dit proces bij je op gang!

 

Verlichting ontstaat door het loslaten van de identificatie met de "ik-kern"
Eenheid met de wereld en je eeuwige zelf ontstaan als afgescheiden functioneren en ervaren stopt. (gevolg van verlichting) De mind en het hart kunnen als eerste vanuit verlichting, in eenheid, zijn en handelen. Dit betekent niet dat het onware ego, onbewuste en kleine zelf daarbij direct non-duaal en ook verlicht zijn. Het innerlijk kind en onbewuste kunnen vanuit het ego zich nog steeds onmachtig of tekort gedaan voelen en concurrerend, projecterend, ambitieus, strijdvaardig of ondergronds reageren. Of zich vastklampen aan een mening. Ook kan het lagere zelf ego, geld of (seksuele) relaties naar zich toe trekken die niets met universele Liefde-Bewustzijn, kwetsbaarheid, openheid en zelfrealisatiegroei te maken hebben.


De vrouwen gaan nu voor de mannen in het totale verlichtingsproces
We zien bij het Elohim Centre een toename van vrouwen die toe zijn aan totaal Ontwaken. Ze hebben hun innerlijke man leren waarderen en achter zich gezet. Ze zijn mede daardoor (bijna of helemaal) in staat om de shift te maken; het loslaten van de mind-ik-kern, naar Overgave aan de universele Sekinah (buik). Ze worden direct op de voet gevolgd door prachtige, niet (met elkaar of vrouwen) om de macht strijdende, mannen. Als bij deze nieuwetijds man zijn eigen innerlijke vrouw en gevoeligheid, zijn manneneigenschappen steunen, blijkt ook voor hem het ik-houvast aan de mind slechts het laatste struikelblok tot Overgave, co-creëren en dienstbaarheid te zijn.


Wijze vrouwen kunnen niet langer samenwerken met patriarchale, onzekere, concurrerende of ambitieuze mannen
Ze wachten op de non-duale, Ontwaakte nieuwetijds man. Schouder aan schouder met de vrouwen, zullen, binnen zes tot zeven maanden, de eerste Ontwaakte nieuwetijds mannen co-creërend bijdragen aan de nieuwe samenleving. Elkaar, organisaties en de aarde naar vrede en welzijn voerend. (Spiritueel) werken voor eigen ambitie zal de komende jaren doodlopen. Het Elohim Business Centre en de site www.elohim-business-centre.org, zijn opgericht om de nieuwetijds, verlichte organisaties en leiders, te steunen met persoonlijke en organisatie- readings en coachings.

 

Dienstbaar werken (Sananda), doen vanuit Sekinah-rust, Ontwaken,
kun je leren in het Elohim Centre waar Sananda-Sekinah voelbaar is

Wil je 3tot 6 dg p.w. meedraaien in het Elohim Centre en zelfrealisatie-coaching ontvangen mail ons dan je achtergrond en vragen; E: info@elohim-centre.org T: 0597 541539
Wat helpt jou specifiek op je Pad? waar sta je nu?

Boek een reading, vraag ons om een workshoptraject-advies , een ondersteunend kristal dat aansluit bij jou of neem deel aan de zelfrealisatieparticipatie met coaching in het Elohim Centre.

Meesters en engelen van het witte Christuslicht ondersteunen persoonlijke en planetaire verlichting


Lichtmeester Kuthumi / Tobius helpt je elke verdere stap naar zelfrealisatie te zetten, brengt je in contact met je Goddelijke Vonk en voert je uiteindelijk naar verlichting. Via zijn bewustzijn zul je vanuit Eenheid en Liefde, jouw bewustzijn, voorbij je persoonlijkheid en ziel, ontwikkelen naar galactisch en Goddelijk bewustzijn. (Essentie of Goddelijke Vonk) Kuthumi/Tobius is de eerste zaaddrager van het Christusbewustzijn. Hij helpt ook het Christus-Boeddha-bewustzijn in wereldregeringen te brengen. Hij neemt deel aan het Mechizedek-team.
Wanneer je je ontwikkelt in de hoger galactische dimensionale sferen, kun je een groot magiër worden, maar zolang je niet de weg van hogere Liefde en Eenheid, de weg van Kuthumi/Tobius volgt, zul je geen verlichting bereiken. Alleen paranormale vermogens. Krachtplaatstinctuur "Basischakra en Kundalini" kan ondersteunen en de workshop Kosmisch Vuur 1

 
Aartsengel Michael is een lichtmeester die vele Messiasteamleden helpt aan kracht en moed om de zieleweg en zelfrealisatiepad vanuit het hart te bewandelen. Hij is betrokken bij vele van je plannen. Zet je aan en inspireert je op je ontwikkelingsweg. Hiervan is een lichtwesen tinctuur verkrijgbaar die je tevens beschermt.


Aartsengel Metraton is een grote medeschepper die direct onder de Goddelijke Orde valt. Hij schept niet alleen op galactisch niveau maar ook op universeel niveau. Hij is ook diegene die workshops als Kosmisch Vuur voorbereid, waarbij vele mensen geactiveerd zullen worden in hun lichtlichamen voor hun uitlijning met de Bron en hun eigen Goddelijke blauwdruk. Hij werkt voor het grote Masterplan van de hele Melkweg, de ascension van de aarde en het menselijk bewustzijn. Daarvoor verbindt hij zich met vele andere geascendeerde lichtmeesters en teams, in de sferen en met de meesters op aarde. Ook werkt hij met de heilige geometrie via het Lu-Sirius-counsel. (LW tinctuur Metatron en de geo-edelsteen-set van het Elohim Centre helpen)


Jezus  / Sananda draagt het laatste en hoogste Christusbewustzijn en Messiasfamiliezaad. Hij helpt zelfrealisatie tot een volledige verlichting in alle dimensies en chakra's te brengen en dit licht te brengen in het gewone mens-zijn-leven. Hij helpt je tevens de poort van Overgave door te gaan, naar hogere universele niveaus van Bewustzijn, Waarheid, Liefde en integriteit. Hij werkt voor de nieuwe aarde en samenleving samen met Sekinah. Hij geeft steeds nieuwe aanzetten voorwaarts aan je, evenals veel informatie, inspiratie en inzicht. Vele teams en aardse meesters werken via zijn hulp en bewustzijn. LW tinctuur Christus en de Sanada hangerstenen set helpen


Lord Maitreya is de grote meester der omwentelingen
Hij verkeert in een onsterfelijk lichaam en werkt d.m.v. de planetaire Logos o.a. van de aarde, voor het doorkomen van het zevende Gouden Tijdperk. Bij elk Gouden Tijdperk was hij ook de grote transformator. Hij heeft de 12 Kosmische Stralen in de Elohim Krachtplaats geankerd voor persoonlijke en planetaire verlichting. Tijdens de workshop Kosmisch Vuur 1, brengen deze Stralende Krachten voelbaar je elektronische zielelichtlichamen, multidimensionaliteit en zelfrealisatie binnen in je persoonlijkheid en lichaam.
Je bent een lid van de Melchizedeks als je je ontwikkelt tot in de hogere Geestelijke niveaus en de twaalf Stralen zijn geïntegreerd. ("Merkivah", workshop Kosmisch Vuur 1) ) Als je overkoepelende, dertien dimensionale, elektronisch lichtlichaam, je universele Christus-Boeddha-lichaam, actief is in je dagelijkse handelingen ben je een Meester op aarde zowel als in de Sferen. Je zult samenwerken voor de evolutie van mens, aarde en Melkweg binnen het grote Masterplan en jouw levensdoel.


Kristallijnen Grid of Gouden Tijds Grid
Het zijn ook de menselijke Sananda-, Melchizedek- en Messiasteamleden die door hun aard het non-duale kristallijnen aardingsnetwerk doen ontstaan en ankeren waardoor ook anderen volgen. Uiteindelijk zal wereldeenheid ontstaat. Het kristallijnen netwerk is de blauwdruk van het nieuwe Gouden Tijdperk in het aardse systeem. Het oude patriarchale aardingsnetwerk valt nu uiteen. Hierop kun je je aansluiten d.m.v. de kristallijnen Wezen Krachtplaats tinctuur


Sananda-Drakenrijders transformeren automatisch zware energie van de aarde, hun woon-werk-familieomgeving door hun eigen licht. Zo worden de aarde, het gebied en de mensen om hun heen, lichter. Wanneer zij hier echter bewust kennis van hebben (Heilige Magiër Elohim opleiding), kunnen ze ook bewust nieuwe Lichtvortexen (aarde-kosmos-lichtspiralen) plaatsen voor de nieuwe tijd, nieuwe leylijnen aanleggen of het watersysteem verlichten (is gevoelsysteem van moeder aarde).


Als de Sananda Drakenrijders ook Sekinah belichamen en op één plek gaan samenwerken, zullen ze de aarde zowel als de galactische dimensies in Eenheid brengen. Ze zullen een enorme Lichtkracht neerzetten die zich horizontaal en verticaal verspreidt. Ook moeder aarde zal zich op die plekken openen, inter-dimensionale sterren- en intercontinentale, kristallijnen leylijnen doen ontstaan zodat Bewustzijn-Liefde, zich overal kan verspreiden. Krachtplaats tinctuur "Pillar of Light-co-creeren-Sekinah" ondersteunt.

 

Dit zal de komende jaren vanuit Nederland en het Elohim Centre gebeuren
Jarenlang heeft de Elohim Krachtplaats zich hierop voorbereid en bijna is het zover. Ook het Elohim Bewustzijn, dat de eenheid brengt tussen de hogere Lichtrijken, de mens, de planten, dieren en stenen Rijken, is de afgelopen jaren geankerd in vele Elohim Centre (be)zoekers en toekomstige meesters waarvan er verschillende zullen co-creëren voor de nieuwe samenleving.

 
Eerst zullen de meesters in aantocht, de ik-kern, de oude zekerheden en de mind oplossen, dan zullen ze Sekinah leren waarderen en zien. Daarna zullen ze Sekinah zelf belichamen en in Overgave en dienstbaarheid samenkomen. Ze zullen vanuit eigen kwaliteiten en levensopdracht co-creëren voor de nieuwe aarde vanuit de Elohim Krachtplaats en vanuit de eigen omgeving. (mensen, onderwijs, organisaties, zorgverlening, enz. helpen zij bij de Overgang)


Nieuwe krachtplaatsen ontstaan
Op de plekken waar Messias-Melchizedek-Sananda-Sekinah teamleden vertoeven, zal de lichtpower krachtplaatsen creëren of vergroten. Wanneer meerdere Sananda-teamleden samenwerken zal dit een enorme invloed hebben op de directe omgeving zowel als in het collectief bewustzijn. Ook zal deze bundeling van Krachten en kristallijnen licht, via de geestelijke aura van de aarde, overal in de wereld versnelling brengen. Dit betekent letterlijk dat er dan snel ook elders meerdere lichtgroepjes, hartmensen samen zullen komen, in bedrijven, in centra's, maar ook dat de schaduw boven komt totdat het licht uiteindelijk het omslagpunt bereikt. Dit zal tevens de tijd zijn voor een oproep aan de grote massa om ook te ascenderen naar Eenheid en Ontwaken.


In je meesterschap gaan staan wil zeggen zelf een verlichte Meester op aarde te zijn
Dit wordt nu door velen bereikt de komende jaren. Wanneer je steeds door innerlijke groeiverschuivingen gaat, verandering voelt in je leven, je verbonden voelt met de nieuwe tijd, heb je grote kans dat ook jij daarbij hoort ook al zie je in jezelf geen grote meester. Regelmatig aanwezig zijn in het Elohim Centre, zal ook jouw proces versnellen omdat in het Centre samengewerkt wordt met Meesters uit de sferen zowel als aardse collega-meesters en Sekinah er aanwezig is. Je verlichtingtijdstip, waarop je wordt Wie je werkelijk Bent, is al lang tevoren bepaald en je zult je vanzelf op de juiste tijd aangetrokken voelen tot een omgeving en mensen die dit proces bij je op gang helpen brengen en/of je helpen je lichtlichamen te activeren. Je wordt geleid en zult een innerlijke drang voelen. Toch ben jij ook diegene die stappen moet zetten, loskomen van het oude, de drive moet volgen!


Je zult eerst je Christusbewustzijn, liefde en respect, verdiepen
Je ziel zal zich meer in je gedrag uitdrukken, ook tijdens een conflict of probleem. Zo word je een Messiasteamlid. Als dit grotendeels bereikt is, zul je je automatisch openen voorbij de solaire-persoonlijkheids-niveaus in de galactische dimensies van al je ziele-lichtlichamen. Een ontwikkeling van persoonlijk zelf naar het grote Zelf. Je lichtlichamen uit andere dimensies zijn niet alleen in die dimensies aan het werk, maar maken nu tevens deel uit van wie je bent op aarde. Je straalt veel meer licht. Je zieletaak zal dan waarschijnlijk aangegaan of klaar zijn, vaak zonder dat je het weet en je kosmische Taak kondigt zich aan. Verschillende van je lichtlichamen zijn aldus al actief en vormen je Adam/Eva Kadmon-lichaam. Dit lichaam is de perfecte afstemming van het fysiek-etherische lichtlichaam op het midden en hoger galactisch niveau. Na diepgaande zuivering zullen de 12 elektronische Stralen van de Kosmisch Vuur-workshop, je "Ik-Ben-lichaam" in je mentale, emotionele en fysieke lichaam ankeren. Je bent dan een met de Melchizedeks in de Bovenwereld en opent naar het Sananda (Draken)team.


Je Goddelijke Vonk bevindt zich voorbij de poort van de hoger galactische dimensies
De poort tot het universum waar de volledige perfectie van het universele mannelijke en vrouwelijke van de Bron zich bevindt. Tijdens de workshop Kosmisch Vuur, zul je door alle dimensies heen geactiveerd worden tot voorbij deze poort, hogere dimensies en je zielelichamen, naar universele Eenheid. In de volgende Kosmisch Vuur2 workshop  leer je werken als een meester met je hogere dimensionale Gaven en Stralen. Gedurende de maanden en jaren daarna wordt dit geïntegreerd, belichaamd en open je mogelijk naar verlichting, dienstbaarheid en Sekinah(samenwerking)

De geactiveerde Elohim kristallen schedels (online shop), activeren je kristallijnen lichtlichaam, je 13e elektronische lichtlichaam van universele Liefde en jouw aandeel in het Master Plan voor de aarde.
De geactiveerde Elohim Drakenschedels (online shop) horen bij het Sananda-Draken-team dat werkzaam is voor de verlichting van Melkweg, aarde en mensheid en bijdraagt aan de nieuwe samenleving. De Draken schedels brengen het Sanandabewustzijn in jou in eenheid met Sekinah, je "Ik-Ben lichaam en universele Taak.


Je mag de tekst kopiëren, mits in zijn geheel gebruikt en met de volgende bronvermelding;
www.elohim-centre.org E: info@elohim-centre.org T: 0597 541539, Joke ElZiam Nootebos

Bewuste keuze?