Sekinah netwerkt over de wereld d.m.v. de pioniers

De Sekinah - energie en de Elohim teachings en coaching

De Sekinah-energie en Sekinah-teachings, zijn, voor zover wij kunnen nagaan, nog nergens anders op de planeet in materie aanwezig. Het is de zachtaardige, egoloze universele vrouwelijkheid die rechtstreeks vanuit de hoogste Bron door de aarde en de  Elohim Krachtplaats omhoog komt.  Onvoorwaardelijke Liefde en veiligheid komen daarmee in ieders organisme, gedrag en dagelijkse levenssituaties.

 

De onderste chakras en je innerlijk kind ontwikkelen zich naar Overgave

Je interacties raken gevuld met eenheidsgevoel, zachte liefde en koestering waardoor de belangstelling voor je mind, je persoontje en wat het meemaakt (ik-kern-ego), naar de achtergrond verdwijnt. Zelfrealisatie en verlichting kunnen ontstaan, maar ook dienstbaarheid. Heel geleidelijk aan lost het ego op en daalt je ware essentie in. Je persoonlijkheid, ego en kleine zelf worden transparant en non-duaal. Als je Sekinah voldoende belichaamt, blijft dat ook bij tegenstand of het aangeven van je grenzen overeind, omdat je steeds meer universele Liefde, Thuis en Kracht Bent. Je ontwikkelt dan aandacht voor en wilt meewerken aan het wereldwijde evolutieproces. Je wordt een non-duale dienstbare pionier en tilt je organisatie of thuisfront op in het eenheidsveld en wij-gevoel. Steeds meer mensen komen naar je toe. Indien ook je kosmisch bewustzijn ontwaakt dan word je een Pillar of Light. 


De Sekinah-energie, die niet alleen op geestelijk niveau (zoals op meer plaatsen op de wereld) maar ook op cel niveau, bij het Elohim Centrum aanwezig is, is bedoeld voor planetaire en persoonlijke verlichting, voor een wereld en mensheid in vrede, veiligheid, verbondenheid, goedheid en welzijn. Voor dit netwerkdoel activeert de Bovenwereld sinds 1989 de Elohim Krachtplaats.


Over de zachtaardige egoloze Sekinah (de universele Liefdesbuik) mag niet meer heengelopen worden!

Er zijn weinig plekken op aarde waar dit (de transpersoonlijke Sekinah) al geleefd wordt. Bij het Elohim Centre meet men mannen of vrouwen niet af aan intelligentie en positie, maar wordt Sekinah-Wijsheid herkend en geeerd. Immers innerlijke Wijsheid, kosmisch bewustzijn, vrede en goedheid is wat de wereld bijeen zal brengen.
Bij het Elohim Centre wordt zoveel als mogelijk gewerkt en geleefd in deze energie die zich o.a. met de hulp van de meewerkende participanten en bewoners in samenwerking met Moeder Aarde zal verspreiden.


Uiteindelijk zal Sekinah door elke man en vrouw belichaamd worden als eindopdracht van vele levens. Voor de Pillars of Light en nieuwetijds leiders is dit einddoel met Sekinah en het oplossen van het ego-ik, nu aan de orde. Zij zullen herkenning voelen en ten slotte een oproep. Vroeg of laat, komt de laatste ontwikkelingsfase naar Overgave omhoog en zal daaraan gehoor worden gegeven.
Deelname aan participatie of workshops in het Elohim Centre ondersteunt dit proces.

Bewuste keuze?