Algemene voorwaarden / disclaimer

Retour en garantie

Retourneren binnen 14 dagen
Wist je dat je tot 14 dagen na ontvangst van de zending het recht hebt om je bestelling retour te zenden? Lees hieronder hoe je gebruik kunt maken van je retourrecht.

Retourneren werkt het snelst en eenvoudigst als je dit aan ons doorgeeft. Let op: laat ons altijd iets weten als je een artikel wil terugsturen. Wanneer je iets terugstuurt zonder bericht vooraf kunnen wij niet garanderen dat de retourzending juist verwerkt wordt, en/of de kosten worden terugbetaald.

Meer over het retourrecht

Aankopen in de fysieke winkel kennen geen herroepingsrecht, de koop is definitief na betaling.

 

Reclamaties en aansprakelijkheid
Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden of in goede staat zijn afgeleverd. Indien dit niet het geval is, dien je het Elohim Centre hiervan binnen 24 uur kennis te geven.

Lees meer over garantie
 

Algemene voorwaarden

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's en incl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.

Rechten omtrent informatie website
Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.

Levering en verzendingstermijn
Producten worden, als ze op voorraad zijn, binnen vijf werkdagen bezorgd. De bezorging is meestal in handen van DPD. Als een artikel niet op voorraad is, krijgt u daar via de mail bericht over. De levertijd is dan iets langer. Kleinere bestellingen die door de brievenbus kunnen worden met de brievenbus post verstuurd.

Waarschuwing bij bezorging:
Indien de je het pakket beschadigd accepteert is er geen vergoeding mogelijk. Als de verpakking niet beschadigd is, maar de inhoud is wel kapot, mag je de verpakking niet weggooien, er moeten eerst foto's gemaakt worden van het verpakkingsmateriaal en artikel zodat er gelijk een mail naar de bezorgdienst gestuurd kan worden met de foto's.

Afhaalservice
Je kunt er voor kiezen om de bestelling af te komen halen waarbij je dan zonder verzendkosten de bestelling contant of per pin betaalt. Je kunt je product dan 2 weken binnen aankoop afhalen in de winkel.

Meerderjarigheid
Elke koper erkent meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Reserveren – afbetaling
Wij bieden de mogelijkheid om producten v.a. € 100,00 per stuk te laten reserveren. Daarvoor worden € 15,00 administratie/reserveringskosten in rekening gebracht. Mocht je meerdere stukken, elk v.a. € 100,00 weg willen laten zetten, is het handig om dit in één keer te doen. Je betaalt in dat geval namelijk maar één keer de administratie/reserveringskosten. Binnen vijf werkdagen na de reservering dient 10% van het aankoopbedrag plus de € 15,00 administratie/reserveringskosten op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het restbedrag, incl. eventuele verzendkosten moet binnen zes weken na reservering op onze rekening zijn bijgeschreven. Na de totale overboeking kun je ervoor kiezen het product / de producten op te halen of op te laten sturen.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan behouden wij ons het recht voor de producten opnieuw voor de verkoop aan te bieden. In dat geval worden de administratiekosten en de aanbetaling niet geretourneerd.

Aanbiedingen, prijsopgave en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en het Elohim Centre behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Het Elohim Centre is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt het Elohim Centre dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Prijsstijging
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Leveringstijd
De door het Elohim Centre opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn minstens 30 dagen na binnengekomen betaling is en er redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Ons streven is levering en verzending van de producten van di. t/m vr. tussen de één en drie werkdagen na betaling te laten plaatsvinden of zoals is overeengekomen met de klant. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen 30 dagen teruggestort op rekening van de klant.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien je al hetgeen je op grond van de overeenkomst aan het Elohim Centre verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op de klant over op het moment van de aflevering.

Bestelling vanuit buitenland
Doe je een bestelling vanuit het buitenland? Denk er dan om dat je te maken kan hebben met invoerrecht en eventuele douane kosten.

Afwijkende vormen en kleuren
Omdat wij werken met natuurlijke producten waarvan er geen één hetzelfde is kunnen vorm, kleur, patronen en gewicht afwijken van de getoonde foto's. Hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Aansprakelijkheid
De klant erkent voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de aard van de producten. Het Elohim Centre erkent geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd bestelde goederen of verkeerd gebruik er van. Ook zal het Elohim Centre niet gehouden zijn aan enige vergoeding van schade welke is ontstaan bij, of veroorzaakt door het gebruik van het product of door gebleken ongeschiktheid van het product voor het doel waarvoor de koper het wenst te gebruiken.

Het Elohim Centre is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, ten allen tijde beperkt, tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Woordenlijst
Klant – degene die de aankoopverplichting aangaat door het bestellen van één of meer producten hetzij telefonisch, via de online webshop of fysieke winkel.
Product - artikel uit de voorraad van het Elohim Centre dat wordt aangeboden via de online webshop of fysieke winkel.

Bewuste keuze?