Heilige geometrie: de spirituele betekenis van de 5 geometrische vormen

geovormencp1150791.jpgDe 5 geometrische vormen zijn al bekend van ver vóór Atlantis. Ze dragen elk 1/5 deel van God en Al-Bewustzijn en beschikken over enorme Krachten, Wijsheid en helende Liefdesvelden. Alleen Ingewijdenen kunnen en konden ook met de hogere en grotere krachten ervan werken. Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos heeft ze 13 dimensionaal geactiveerd en geprogrammeerd waardoor onderstaand volledig potentieel werkzaam is. Naast te koop in de Elohim (web)winkel (Alleen de merkabah en dodecaeder hanger) staan ze ook als 3m grote vormen in de helende tuinen van de Elohim Krachtplaats in Veelerveen (Gr) Daar kun je hun geactiveerde krachten en lichtcodes voelen en opnemen. Hieronder lees je meer.De 5 geometrische vormen of platonische lichamen waaruit de hele schepping is opgetrokken:

  • icosaëder
  • dodecaëder
  • octaëder
  • kubus
  • tetraëder

Samen vormen zij ook de kubus van Metatron en passen ze allen weer in een bol. Elk los kristal wordt vanzelf ondersteund en bekrachtigd door de andere vier. Ze brengen de allerhoogste energie van je Oorsprong, ziel en Godsvonk. Ze brengen voelbaar lichtcodes voor zelfrealisatie, verlichting, Godrealisatie, harmonie en Eenheid. Samen zijn ze de Kracht/kosmische Kennis/Liefde van God of Al-eenheid. De Ouden, Ingewijdenen en hogepriesters waren de enige die beschikten over de geometrische Kennis en Krachten. Nu mag dat weer worden doorgegeven. De 5 geometrische vormen activeren je 13-voudig Bewustzijn en Hart, de 0-zone, de Christuskracht en universele Liefde/Wijsheid voor Mens en Natuur.

Naast de 5 kent het Elohim Centre nog twee extra geometrische vormen

  • Merkaba (6-puntige ster)
  • Christusvorm (samenstelling van ster dodecaëder en Icosaëder)

 

- De Dodecaëder opent de kruin (7e chakra), zonnevlecht (3e chakra) en basis (1e chakra)

- De Kubus opent de Basis (1e chakra).

- De Tetraëder de zonnevlecht (3e chakra)

- De Icosaëder kun je op het hart (4e chakra) en de buik (2e chakra) toepassen.

- De Merkaba op het hart (4e chakra), de Keelchakra (5e chakra), voorhoofd (6e chakra) en kruin (7e chakra).

- De Sterdodecaëder (Christusvorm) op de voorhoofd(6e chakra) en kruin (7e chakra).

Vergeet ze niet te ontladen (in water) als je er mee gewerkt hebt!

Bekijk hier onze geometrische vormen set van Bergkristal

 


driehoek.pngTetraëder: vreugde,verlichting 

 De tetraëder staat o.a. voor je volgende stap vanuit je levenslessen en balans tussen mannelijk en vrouwelijk, aards en kosmisch, ik en wij.

 

Tetraëder is de eerste van de geometrische vormen. De betekenis van deze spirituele driedimensionale driehoek is om je te helpen om elke groei te integreren alvorens weer verder te groeien naar de top of volgende ontwikkeling. De heilige tetraëder helpt dualiteit en geschillen op te lossen en egobelangen te onthechten ten gunste van je Essentie, passie, vreugde en het vuur van je verlichting. Hij maakt je vol vuur, inspiratie, liefde, licht en zonnigheid. In alle opzichten brengt het groei en verbrandt het het oude.  Tetraëder laat je de eenheid met de Bovenwereld ervaren en niet alleen in de materiële, praktische en fysieke wereld leven. Bewust, geestelijk en kalm functioneren en manifesteren ontstaat als je werkt met een geactiveerde tetraëder.

De Tetraëder staat ook voor Medeschepper zijn, visioenen en openbaringen hebben.

Helpt je kosmische zelf, meesterschap en verlichting. Vertrouwen op je ziel, ware Zelf en de Bron. Individueel-, zielengroep- en voorouder karma lossen op. Ego-verlangens, seksuele en emotionele driften helpt hij overwinnen. Je gaat samenwerken met aartsengel Metatron en de totemkracht van de adelaar. Groter inzicht, overzicht, leiderschap. Verantwoordelijkheid voor het grotere belang doelbewust kunnen aangaan.

Zijvlakken: 4, Ribben: 6, Hoekpunten: 4


kubus.pngKubus: scheppend vermogen en aarding

 

Deze vorm staat voor de aarde en is mannelijk.

 

De spirituele betekenis van de kubus is stevigheid, moed, daadkracht, orde, beheersing, bescherming. Hij laat je voelen hoe je dit kunt neerzetten. Hij beschermt je. De heilige Kubus werkt ook op de hoogste trilling van scheppend vermogen. Dat is de kubus als Metatron, die ook een schepper is.

Element Aarde - nederig en vrij van spirituele arrogantie zijn.
Dienstbaar - natuurlijk heler en Sjamaan - het oude kunnen loslaten - onthechten van egobelang - naar binnen gaan - innerlijk aanvoelen. Krachtplaats van intuïtie, magie en heling in jezelf vinden. De kracht van het aardmagnetisme en de elektriserende kosmische krachten leer je gebruiken bij healing zo gauw je ze in je lichaam kunt houden. Als je vanuit je Licht in de grofstoffelijkheid en te midden van de dualiteit kunt leven, draag je het zwart-witte Pentagram van Sananda (de Christuskracht) en ben je een Drakenruiter. Dit alles ontstaat door een geactiveerde kubus. Zie ook de Elohim Drakenschedels.

Je Goddelijke Vonk aarden, praktisch en dienstbaar maken
.
Je krijgt bewustzijn over materie en je lichaam. Samen met je Geest zijn ze de hemel op aarde. Je ziel/gevoel is de verbinder en bezieler tussen hemel en aarde. Samenwerking met aartsengel Jophiël en de totemkracht van de Beer ontstaat.

Zijvlakken: 6, Ribben: 12, Hoekpunten: 8


octaeder.pngOctaëder: lucht, denken, Ontwaken, Merkivah 

 

De heilige octaëder staat voor het element Lucht.

 

Hij versterkt zelfreflectie, reuk, instinctief en vanuit het lichaam weten. Buikintuïtie. Dieren laten ook hun verstand niet tussen het instinctief weten komen. Element Lucht en de geometrische vorm octaëder verminderen de mindcontrole en laten je hoofd in je hart en buik zakken. De vorm helpt je gedachten te beheersen. De octaëder helpt je de weg af te leggen naar je ontwaakte staat en Kosmisch Meesterschap.

Alle hogere dimensies van je ziel en lichtlichamen leven.

De octaëder heet ook wel Merkivah, deze wordt onder andere geactiveerd tijdens de workshop Kosmisch Vuur waarbij o.a. al je zielelichtlichamen en de samenwerking met de Bovenwereld actief worden. De kristallijnen geometrische octaëder helpt je de hemel op aarde brengen en je hoogste levensbestemming of zieledoel te realiseren. Een octaëder rondom je aura of in huis, samen met de 4 andere geometrische vormen neergelegd brengt een enorm helend, harmoniserend en balancerend krachtveld. Wie deze kennis belichaamt kan healer en docent zijn op zelfrealisatie-niveau voorbij de ego-persoonlijkheid.  

Alles aanvaarden wat is, niets laten kleven of persoonlijk maken.

Leven vanuit je innerlijke, wijze, grote zelf en het wij-gevoel, ontstaat door de geactiveerde octaëder. Hij helpt je om je lager zelf onder controle te krijgen met je hoger zelf, en tilt je daarbij op. De octaëder laat je leven vanuit je geestelijk bewustzijn, je wordt een multidimensionale Pillar of Light en je volledig potentieel ontwikkelt zich.

Vol levensenergie en prana zijn en jezelf betrekken op het geheel.

De geometrische vorm octaëder helpt je ik-kern-oplossen tot in de basischakra en brengt je de wij-verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor het geheel of de groep. Door de octaëder ga je je levensopdracht aan. Je gaat samenwerken met de kwaliteiten van de voorouders, geacendeerde meesters, je zielengroep, de buffel als totemdier en aartsengel Rafaël. Het platonisch lichaam van de octaëder helpt je in het hier en nu, oordeelloos en zonder spanning, te functioneren.

Zijvlakken: 8, Ribben: 12, Hoekpunten: 6

Hier kun je een 13 dimensionale fluoriet Octaeder kopen


 pentagonaledodecaeder.pngDodecaëder - Pentagon: ether, pillar of light, goddelijke krachten, kennis en magie, Merlin

 

 

Deze spirituele vorm kent twaalf vijfvlakken waarvan de hoekpunten allemaal de bol raken.

De dodecaëders zijn begraven in de aarde vanuit aloude tijden om de 12 bewustzijnslagen vast te houden tijdens de galactische nacht die over de aarde kwam.

Voor het jaar 1200 kon je zelfs vermoord worden als je het woord dodecaëder maar uitsprak. Zo geheim moest de kracht blijven, die alleen voor ingewijdenen beschikbaar was. De dodecaëder is er nu in deze Aquariustijd weer voor een ieder die het multidimensionale Zijn en het eigen Godsbewustzijn met de scheppingskracht wil worden. Zo kunnen jij en de aarde weer ontwaken, stap voor stap.

Als een dodecaëder in je huis ligt helpt hij een ieder uiteindelijk weer in de Ware Natuur. De dodecaëder is verbonden met het element ether (is ook prana, 0-zone, of tachyon) De geheime kennis van ether is "zo boven zo beneden". Ether verbindt alles. De kosmische blauwdruk moet door het aardse heen opgehaald worden, dan ontstaat je holografisch bewustzijn. Alle hoge dimensies vind je ook in de aarde, in je lichaam en jezelf. Daarom ben jij ook ALLES, zoals je ook zelf de lichtmeesters bent, ben je ook één met de Bron. Alles is een hologram. De dodecaëder maakt je een groot Magiër, helpt je samenwerken met Merlin, brengt je grote magnetische en sjamanistische Gaven en Ingewijde Kennis.


 icosaeder.pngIcosaëder: de hoogste vorm, Universele Liefde en
 healing, water, gouden samenleving 

 

De icosaëder maakt van de mens, een Mens met universele (Sekinah) Liefde en Bewustzijn. je wordt als Jezus/Sanada

 

De geometrische vorm icosaëder is de hoogste en mooiste vorm van het element water (= liefde en gevoel). Zijn spirituele betekenis is om de oorspronkelijke, paradijselijke eenheid van goedheid, blijdschap, liefde, onschuld, nederigheid, overvloed en vertrouwen te ankeren. Zo gauw je deze krachten belichaamt brengt hij tevens ultieme gezondheid, stralendheid en veel levensenergie! Samen met het platonische lichaam dodecaëder, vormt de icosaëder het Christusraster (universele Liefde, Wijsheid, Waarheid) dat actief wordt in jou.

De geactiveerde geometrische vorm icosaëder verbindt je met de planten, deva’s, natuur, je ziel, met klank, gevoel, de maanenergie en het element Water/Liefde. 

De heilige Icosaëder brengt oervertrouwen in wat je voelt en wat er met je gebeurt. Innerlijk kind, openstaan, onschuldig, nederig en puur leren zijn. Op je ziel afgaan. De balans houden tussen geestelijk functioneren, goed voor jezelf zorgen en rekening houden met je omgeving. In vrede zijn.

Verantwoordelijkheid over emoties, roddelen, oordelen, onderstromen of bondjes maken.

De icosaëder verstrekt je subtiel invoelend en aanvoelend vermogen. Je leert het als kracht  toepassen voor jezelf en je omgeving.De geometrische vorm Icosaëder helpt jou je pure en kwetsbare kristallijnen zelf en innerlijk kind op de voorgrond te zetten. Opstaan voor je subtiel gevoel zonder jezelf te laten overrulen of dat een ander aan te doen door je kracht zonder je kwetsbaarheid te gebruiken. Het platonische lichaam icosaëder helpt je je aura, huis en contacten zuiver te houden zodat je verantwoordelijkheid neemt voor een omgeving die nodig om voor je puurste en zuivere engelen-wezen te kunnen zijn. Hij activeert je Goddelijke Liefde.

De oogst van je leven(s) binnenhalen, genieten, op je eigen ziel en die van anderen afgaan.

Icosaëder brengt je de eenheid met de natuur (spirits), het milieu en de ongeziene werelden en helpt je samenwerken met aartsengel Gabriël, natuurspirits en de totemkracht van de wolf.

Zijvlakken: 20, Ribben: 30, Hoekpunten: 12


De bol: de leegte, als een ontwaakt kind leven

De bol die ontstaat uit de combinatie van alle 5 geometrische vormen voert voorbij al het denken, naar Albewustzijn.

Zijn spiritueel betekenis is de staat van Zijn en verlichting; het  Leven als een ontwaakt kind; meestromend en vertrouwend. Geen zekerheden meer nodig hebbend. Je nergens meer aan vastklampend. Geen controle (via het denken) meer nodig. Voorbij aan het onware ego. 


 merkabah.pngMerkaba, een 3 dimensionale 6 puntige Davidster

 

De Merkaba helpt de ziel in de persoonlijkheid te integreren.

 

Hij activeert je lichtlichamen, de Pillar of Light en je multidimensionale Zelf. Deze heilige vorm verenigt al je zieledelen zodanig dat ze zich durven ankeren in je lichaam en je al de ervaringen ervan kunt aangaan en kunt groeien naar eenheidsbewustzijn (het Christusgrid). Er ontstaat healing tot in je DNA en voorouderprogramma’s. Je ontvangt inwijdingen om een natuurlijk healer te worden.

Je komt, na de innerlijke ontwikkeling en integratie van de octaëder en kubus, uiteindelijk in aanraking met de 12 kosmische Stralen en je 144 lichtlichamen van creatiekracht die door het 13de principe van Godrealisatie (of de Universele Christuskracht) zullen worden doorstraalt. Goden-gaven en Creatie-kracht, grote vormen van liefde en vreugde, komen in je dagelijks leven zogauw je naast de Merkaba ook door de integratie van de dodecaëder en icosaëder heen bent.

De Elohim Merkaba verruimt je hart, ziel en bewustzijn naar grotere galactische en universele kennis en liefde.

De kwaliteiten daarvan kunnen dan in je persoonlijkheid komen. Jouw Merkaba wijsheid komt vanuit Sirius, de Pleiaden, via de Oude Egyptenaren, de Maya’s en de Hermetische Mysteriescholen. Ze zorgt voor de verbinding tussen je fysieke lichaam en de morfogenetische velden (geheugen, etherisch veld en kennis) van de aarde en galaxy. Juist door de activatie van de Merkaba van Joke als Ingewijde, zullen de onderstaande inwijdingskrachten werken. 

Koop hier een multidimensionale Elohim Merkaba


Christusbewustzijn ster dodecaëder van bergkristal, Bergkristal asteroidsChristusbewustzijn, ster dodecaëder

 

Het Christusgrid of raster is een symbool voor het christusbewustzijn en bestaat uit de dodecaëder en icosaëder in elkaar.

Alle 12 hogere dimensies en de Christus Kracht, ankeren uiteindelijk in jouw lichaam en basischakra. Je begint aan de ontwikkeling van je Christusbewustzijn en hart dat voorbij de persoonlijkheid en de onbalans van het mannelijke en vrouwelijke of relaties ligt.

De dodecaëder en icosaëder en brengen de planetaire, individuele en Melkweg verlichting met uiteindelijk Magisch Goddelijk scheppende Krachten, Liefde en Al-Eenheidsbewustzijn voor jou en iedereen.

De massa is nog niet toe aan deze vormen. Ervaringen van je eeuwig zelf, jij bent ALLES, één met de Bron kunnen je soms toevallen. Kennis, inzichten en ervaringen over dit hele hologram en de Inwijdingsweg tot Godsrealisatie komen op je pad.

Koop hier een ster dodecaeder hanger (Christusbewustzijnshanger)


Al deze vormen en hun helende activatie kun je ook ervaren in de helende Elohim tuinen en de fysieke winkel in Veelerveen (Gr). T: +31 (0) 597 541539


Auteursrechten: deze tekst mag niet worden overgenomen, tenzij in zijn geheel overgenomen en met bronvermelding (Joke Nootebos, www.webshop.elohim-centre.org en www.elohim-centre.org)

Bewuste keuze?